Dongguan Zhiguo New Material Technology Co., Ltd.
Liên lạc

Liên lạc

Don đằng kia Zhiguo New Material Technology co., Lt.


Địa chỉ:
Không, 10 -5, đường Shenxi, làng BaiHao, Houjie Town, Dongggian, Quang Quang Báo, Trung Quốc.
:Tốc độ!
Email:But instead flourished and computer.
Tế:+86 136 008 1118
Gì?Tốc độ:
CaitooName+86 136 008 1118
Email: color
Nơi:Name


Kiểm tra sản xuất:


Email: color
Mọi câu hỏi và yêu cầu về sản phẩm của chúng tôi, các yêu cầu thiết kế đặc biệt, xin hãy liên lạc với bộ phận bán hàng.

Hỗ trợ dịch vụ:


Email: sẵn sàng
Bất cứ vấn đề sau khi dịch vụ, bạn có thể liên lạc với bộ phận dịch vụ để tìm thông tin.

khiếu nại hay gợi ý:


Email: color
Yêu cầu
TY_PRODUCT_INQUIRYS