Dongguan Zhiguo New Material Technology Co., Ltd.
Chính sách cá nhân

Chính sách cá nhân

Bộ sưu tập cá nhân


Trang web này thu thập thông tin từ người dùng tại nhiều điểm khác nhau trên trang web để xử lý các vị đặt chỗ và cung cấp thông tin thích đáng hơn.Trang web này là người sở hữu duy nhất của những thông tin thu được trên trang web này.Chúng tôi sẽ không bán, chia sẻ hay thuê thông tin này cho bất kỳ ai ngoại trừ những gì được vạch ra trong chính sách này.Thông tin thu được gồm tên, địa chỉ chuyển hàng, địa chỉ thanh toán, số điện thoại, địa chỉ e -mail, và thông tin thanh toán như thẻ tín dụng.Tên người dùng và mật khẩu của bạn phải được giữ bí mật và bạn không nên chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai.Trang này Cục bảo mật và bảo mật là một phần của hiệp định này, và bạn đồng ý rằng sử dụng dữ liệu như được mô tả trong Chính sách bảo mật và an ninh không phải là vi phạm hành động xâm phạm quyền riêng tư hay công khai của bạn.Thông tin về website này được mô tả thêm trong Chính sách bảo mật và bảo mật của nó.

Lựa chọn và không chọn


Nếu bạn không còn muốn nhận dữ liệu quảng cáo của công ty, bạn có thể "không nhận họ; bằng cách làm theo những chỉ dẫn trong mỗi thông tin liên lạc hay e mail của công ty tại danielle @ zghton.com
TY_PRODUCT_INQUIRYS