Dongguan Zhiguo New Material Technology Co., Ltd.
Tùy chỉnh dịch vụ

Tùy chỉnh dịch vụ

  • Chúng tôi ủng hộ mệnh lệnh OEM /ODM;
  • Nhanh nhẹn nhẹn
  • Tùy chỉnh kiểu dáng, mẫu, Tác phẩm GIRO đều có thể làm được.
  • Tùy chỉnh gói thì được chấp nhận.
  • Tùy chỉnh nhãn.
  • Tùy chỉnh Molos.
  • Hình đồ họa nhanh
TY_PRODUCT_INQUIRYS